קישורי CDN

React ו-ReactDOM זמינים דרך הCDN.

<script crossorigin src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.development.js"></script>
<script crossorigin src="https://unpkg.com/react-dom@18/umd/react-dom.development.js"></script>

הגרסאות המצוינות לעיל מתייחסות לפיתוח ולא מתאימות ל-production. גרסאות ממוזערות ומאופטמות של production של React זמינות כך:

<script crossorigin src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.production.min.js"></script>
<script crossorigin src="https://unpkg.com/react-dom@18/umd/react-dom.production.min.js"></script>

<<<<<<< HEAD על מנת לטעון גרסא ספציפית של React ו-react-dom, החלף את המספר 17 במספר גרסא אחר. ======= To load a specific version of react and react-dom, replace 18 with the version number.

84ad3308338e2bb819f4f24fa8e9dfeeffaa970b

למה משמשת תכונת crossorigin?

אם תשתמש בReact דרך הCDN, אנו ממליצים להשתמש בסט מאפייני crossorigin:

<script crossorigin src="..."></script>

בנוסף, אנו ממליצים לוודא שהCDN בו משתמשים משתמש בHTTP header - Access-Control-Allow-Origin: *.

Access-Control-Allow-Origin: *

שימוש זה מאפשר חווית טיפול בשגיאות טובה יותר בגרסאת 16 ומעלה של ריאקט.

האם התוכן בעמוד זה היה שימושי?לעריכת העמוד הנוכחי