כלי בדיקה

ייבוא

import ReactTestUtils from 'react-dom/test-utils'; // ES6
var ReactTestUtils = require('react-dom/test-utils'); // ES5 עם npm

סקירה כללית

ReactTestUtils מקל על תהליך בדיקת קומפוננטות React בכל פריימוורק בדיקה שתבחר. ב-Facebook אנו משתמשים ב-Jest לבדיקות JavaScript בצורה קלה. למד איך להתחיל עם Jest דרך מדריך React באתר האינטרנט של Jest.

הערה:

לגרסאות ריאקט מתחת או בגרסה 16, ספריית Enzyme עוזרת לעשות מניפולציות על פלטי קומפוננטות בקלות.

סימוכין

act()

כדי להכין קומפוננטה לווידוא, עטוף את הקוד שמרנדר אותה ומבצע עליה עדכונים בתוך קריאת act(). פעולה זו גורמת לבדיקה שלך לרוץ באופן דומה לצורה שבה React עובדת בדפדפן.

הערה

אם אתה משתמש ב-react-test-renderer, הספרייה גם מספקת מתודת act שמתנהגת באותה צורה.

לדוגמה, נגיד שיש לנו את קומפוננטת Counter הבאה:

class Counter extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {count: 0};
  this.handleClick = this.handleClick.bind(this);
 }
 componentDidMount() {
  document.title = `You clicked ${this.state.count} times`;
 }
 componentDidUpdate() {
  document.title = `You clicked ${this.state.count} times`;
 }
 handleClick() {
  this.setState(state => ({
   count: state.count + 1,
  }));
 }
 render() {
  return (
   <div>
    <p>You clicked {this.state.count} times</p>
    <button onClick={this.handleClick}>
     Click me
    </button>
   </div>
  );
 }
}

ככה נוכל לבדוק אותה:

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import { act } from 'react-dom/test-utils';import Counter from './Counter';

let container;

beforeEach(() => {
 container = document.createElement('div');
 document.body.appendChild(container);
});

afterEach(() => {
 document.body.removeChild(container);
 container = null;
});

it('can render and update a counter', () => {
 // בדיקת רינדור ראשון ו-componentDidMount
 act(() => {  ReactDOM.createRoot(container).render(<Counter />); }); const button = container.querySelector('button');
 const label = container.querySelector('p');
 expect(label.textContent).toBe('You clicked 0 times');
 expect(document.title).toBe('You clicked 0 times');

 // בדיקת רינדור שני ו-componentDidUpdate
 act(() => {  button.dispatchEvent(new MouseEvent('click', {bubbles: true})); }); expect(label.textContent).toBe('You clicked 1 times');
 expect(document.title).toBe('You clicked 1 times');
});

אסור לשכוח ששיגור אירועי DOM עובד רק כשקונטיינר ה-DOM נוסף ל-document. ניתן להשתמש בעזר כמו react-testing-library על מנת להפחית קוד תבנית קבועה.

המסמך recipes מכיל עוד מידע על ההתנהגות של ()act, עם דוגמאות ודרכי שימוש.


mockComponent()

mockComponent(
 componentClass,
 [mockTagName]
)

העבר מודול קומפוננטה “מזוייפת” למתודה זו על מנת להרחיב אותה עם מתודות שימושיות שנותנות את האפשרות להשתמש בה כקומפוננטת React מדומה. במקום לרנדר כרגיל, הקומפוננטה תהפוך ל-<div> פשוט (או תג אחר אם סופק גם mockTagName) שמכיל את הילדים שסופקו.

הערה:

mockComponent() הוא API ישן. אנו ממליצים להשתמש ב-רינדור רדוד או ב-jest.mock() במקום.


isElement()

isElement(element)

מחזיר true אם element הוא אלמנט React כלשהו.


isElementOfType()

isElementOfType(
 element,
 componentClass
)

מחזיר true אם element הוא אלמנט React מסוג componentClass של React.


isDOMComponent()

isDOMComponent(instance)

מחזיר true אם instance הוא קומפוננטת DOM (כמו <div> או <span>).


isCompositeComponent()

isCompositeComponent(instance)

מחזיר true אם instance הוא קומפוננטה שהוגדרה על ידי המשתמש, לדוגמה מחלקה או פונקצייה.


isCompositeComponentWithType()

isCompositeComponentWithType(
 instance,
 componentClass
)

מחזיר true אם instance הוא קומפוננטה מסוג componentClass של React.


findAllInRenderedTree()

findAllInRenderedTree(
 tree,
 test
)

חוצה את כל הקומפוננטות ב-tree וצובר את כל הקומפוננטות שבהן test(component) הוא true. זה לא כל כך שימושי בפני עצמו, אבל זה משמש כבסיס לכלי בדיקה אחרים.


scryRenderedDOMComponentsWithClass()

scryRenderedDOMComponentsWithClass(
 tree,
 className
)

מאתר את כל אלמנטי ה-DOM של קומפוננטות בעץ המרונדר שהן קומפוננטות DOM עם שם המחלקה התואם className.


findRenderedDOMComponentWithClass()

findRenderedDOMComponentWithClass(
 tree,
 className
)

כמו scryRenderedDOMComponentsWithClass() אבל מצפה שתהיה תוצאה אחת, ומחזיר את התוצאה האחת הזו, או זורק שגיאה אם יש מספר אחר של תוצאות מעבר לאחת.


scryRenderedDOMComponentsWithTag()

scryRenderedDOMComponentsWithTag(
 tree,
 tagName
)

מאתר את כל אלמנטי ה-DOM של קומפוננטות בעץ המרונדר שהן קומפוננטות DOM עם שם תג התואם את tagName.


findRenderedDOMComponentWithTag()

findRenderedDOMComponentWithTag(
 tree,
 tagName
)

כמו scryRenderedDOMComponentsWithTag() אבל מצפה לתוצאה אחת, ומחזיר את התוצאה האחת הזו, או זורק שגיאה אם יש מספר אחר של תוצאות מעבר לאחת.


scryRenderedComponentsWithType()

scryRenderedComponentsWithType(
 tree,
 componentClass
)

מאתר את כל מופעי הקומפוננטות שהסוג שלהן שווה ל-componentClass.


findRenderedComponentWithType()

findRenderedComponentWithType(
 tree,
 componentClass
)

כמו scryRenderedComponentsWithType() אבל מצפה לתוצאה אחת, ומחזיר את התוצאה האחת הזו, או זורק שגיאה אם יש מספר אחר של תוצאות מעבר לאחת.


renderIntoDocument()

renderIntoDocument(element)

מרנדר אלמנט React לצומת DOM מנותקת בדף. פונקצייה זו דורשת DOM נוכח. זה שווה ערך ל:

const domContainer = document.createElement('div');
ReactDOM.createRoot(domContainer).render(element);

הערה:

יש צורך ב-window, window.document ו-window.document.createElement זמינים באופן גלובלי לפני שמייבאים את React. אחרת React תחשוב שאין לה גישה ל-DOM ומתודות כמו setState לא יעבדו.


כלים אחרים

Simulate

Simulate.{eventName}(
 element,
 [eventData]
)

מדמה שיגור אירוע על צומת DOM עם נתוני אירוע eventData אופציונאליים.

ל-Simulate יש מתודה לכל אירוע שReact מבינה.

לחיצה על אלמנט

// <button ref={(node) => this.button = node}>...</button>
const node = this.button;
ReactTestUtils.Simulate.click(node);

שינוי ערך של שדה קלט ואז לחיצת ENTER.

// <input ref={(node) => this.textInput = node} />
const node = this.textInput;
node.value = 'giraffe';
ReactTestUtils.Simulate.change(node);
ReactTestUtils.Simulate.keyDown(node, {key: "Enter", keyCode: 13, which: 13});

הערה

תצטרך לספק כל מאפיין אירוע שאתה משתמש בו בקומפוננטה שלך (כמו keyCode, which וכו’) מכיון ש-React לא יוצרת אף אחד מהם עבורך.


האם התוכן בעמוד זה היה שימושי?לעריכת העמוד הנוכחי